o centre

Centrum pre rodinu vo farnosti Kráľovnej pokoja Košice – Juh vzniklo na podnet duchovného otca Miroslava Giru, ktorý v srdci nosil túžbu ponúknuť rodinám vo farnosti priestor na stretávanie, formovanie, vzájomné obohacovanie sa, či rast.

Organizované stretnutia pre rodiny sa začali pozvoľna v roku 2013. Pre rodičov sme pripravovali filmové večery, diskusné stretnutie, či populárne dni rodiny. Prvé väčšie neformálne stretnutie rodín na ihrisku vedľa kostola Kráľovnej pokoja bolo na Deň rodiny 5. mája 2013. Od tohto času sa takéto stretnutia dostali do pravidelnej frekvencie a v súčasnosti sa obdobné farské dni organizujú viackrát ročne.

V decembri 2015 sme na podporu aktivít nášho Centra pre rodinu zriadili Občianske združenie, ktorého úlohou bude postupne zabezpečiť prevádzku priestorov a personálne zabezpečiť aktivity. V nedeľu, 17. apríla 2016 sme otvorili a sprístupnili priestory ihriska, ktoré slúžia na aktivity Centra pre rodinu.