Nedeľná káva

Nedeľná káva

miesto na neformálne stretnutie rodín v priestoroch Centra pre rodinu v nedeľu po svätej omši o 9. hodine.

Read Me Leave comment

Ihrisko/Kluby

Ihrisko/Kluby

v zimných mesiacoch sú priestory na ihrisku otvorené v pondelok a utorok od 15:00 do 17:00. voľnočasové aktivity pre deti a mládež organizované v spolupráci s Škola tanca a baletu…

Read Me Leave comment

Kancelária

svoje podnety a otázky nám môžete adresovať aj počas úradných hodín kancelárie farského úradu.

Read Me Leave comment